Schnittmuster-hello-Robot

Schnittmuster "Hello Robot"

Ein Schnittmuster für einen Hoodie mit Roboter-Motiv